انتخاب

بسته شدن

محصولات ما برای زنده ماندن ساخته شده اند

ما دانش و فن‌آوری را به کار گرفته ایم ،تا با نوآوری و کیفیت در تولید محصولاتمان، ارزش را به شما تقدیم کنیم.
ما راه را، برای ماجرا جویی در دل طبیعت، هموار کرده ایم.

قرص های سوخت جامد

قرص های سوخت جامد لی لی، در سه سایز بزرگ، متوسط و کوچک، شعله مورد نیاز، جهت گرم کردن و سایر مصارف شما را فراهم می کنند.

طبیعت، همیشه درحرکت است. یک قدم پس از دیگری.

احساس می کنید که توانتان تحلیل رفته است. نیاز دارید استراحت کنید و یک نوشیدنی داغ بنوشید، و غذایی آماده کنید.

و شما می دانید که می توانید به تجهیزات خود تکیه کنید.